Sisältöön sitemap

Rekisterinpitäjä

Sijoitusasunnot.com Group Oy

Y-tunnus 2416852-9

Hannikaisenkatu 20, 40100 Jyväskylä

asiakaspalvelu@sijoitusasunnot.com, +358 50 501 3210

 

Yhteyshenkilö

Jerry Hietaniemi

jerry.hietaniemi@sijoitusasunnot.com, +358 50 586 2708

 

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste käsittelee Sijoitusasunnot.com Group Oy:n, mukaan lukien sen tytäryhtiöiden, henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa sekä verkkosivuillamme. Käsittelyn tarkoituksena on tarjota yhtiön palveluita asiakkaalle sekä markkinoida yhtiön palveluita kohderyhmälle ja näin mahdollistaa yhtiön toiminta.

Rekisteröityjen henkilötiedon käsittely on tarpeellista edellä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi. Käsittelyn tarkemmat tarkoitusperät, käsittelyperusteet ja muut henkilötiedon käsittelyn periaatteet sekä kuvaus rekisteröityjen oikeuksista kuvataan tässä ilmoituksessa. Tämän ilmoituksen tarkoituksena on kuvata, miten Sijoitusasunnot.com Group Oy käsittelee henkilötietojasi lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Rekisteröityjen tietojen eheys, suojaus ja käsittelyn oikeellisuus ovat Sijoitusasunnot.com Group Oy:lle ensisijaisen tärkeitä. Sijoitusasunnot.com Group Oy on sitoutunut sekä keräämään että käsittelemään kaikkien rekisteröityjen henkilötietoja oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla sekä noudattaen henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

 

Henkilötiedon käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään käyttäjiltä itseltään markkinointitoimenpiteiden sekä verkkosivuilla vierailun yhteydessä. Tämä verkkosivu voi kerätä tietoa sinusta mm. evästeitä käyttämällä. Verkkosivujemme evästeiden käyttö on kuvattu tarkemmin evästepolitiikassamme (Evästeet – Sijoitusasunnot.com).

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös yhteistyökumppaneiltamme sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Henkilötietojen lakisääteinen käsittelyperuste on luonnollisille henkilöille kohdistetun sähköisen suoramarkkinoinnin sekä muiden kuin välttämättömien evästeiden käytön osalta suostumus (yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), GDPR, artikla 6(1)(a)) ja muiden markkinointiin liittyvien toimenpiteiden osalta oikeutettu etu. Yhtiön oikeutettu etu on tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja myynti.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus ilmoittamalla tahdostaan alla mainituille yhteyshenkilöille.

 

Käsitellyt henkilötietoryhmät

Henkilöistä käsitellään tämän tietosuojailmoituksen piirissä seuraavia mm. tietoja:

 • Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite ja laskutustiedot
 • Yrityksen nimi, käyntiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja laskutustiedot
 • Markkinointisuostumus
 • Käyttäytymistietoja kuten sähköpostien avaamistiedot, linkkien avaamistiedot, sähköpostilistalle liittymisen alkuperä ja suosituin tapa avata sähköpostimme
 • Käyttäytymistietoja kuten eri sivuilla vietetty aika, mitä kautta on päätynyt sivustollemme, mitä dokumentteja on ladannut sivuiltamme ja mitä toiminnallisuuksia on käyttänyt sivuillamme
 • Sijaintitiedot kuten IP-osoite
 • Tieto rekisteröidyn käyttämästä laitteesta
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Tieto kanssamme tehdyistä asuntojen varauksista, asuntokaupoista ja kommunikaatiosta
 • Rekisteröidyn suostumuksella kerätyt muut tiedot

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään seuraavista lähteistä:

 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi verkkosivujemme lomakkeiden kautta, kommenttiosion kautta, sähköpostiviestinnän kautta, puhelimitse tai asiakastapaamisten kautta
 • Rekisterinpitäjän verkkosivuston kautta esimerkiksi lomakkeiden kautta, uutiskirjetilauksista ja ilmaisen materiaalimme kautta
 • Seurantapikselin tai -koodin kautta. Hyödynnämme Leadfeederin, Metan, Hotjarin ja LinkedInin seurantapikseleitä.
 • Julkisesti nähtävillä olevista tietolähteistä, kuten kaupparekisteristä ja yritysten verkkosivuilta
 • Analyytiikka-työkaluilla. Sivuillamme on Google Analytics keräämässä nimettömiä tietoja sivustomme käytöstä esimerkiksi kävijäseurannan, liikennemäärien ja raportoinnin käyttöön.

 

Pääsy henkilötietoihin

Ainoastaan järjestelmän toiminnan varmistamiseksi sekä työnsä toteuttamisen kannalta tietoja tarvitsevilla henkilöillä on pääsy tietoihin. Heillä on käytössä käyttäjätunnukset ja salasanat, sekä monivaiheinen tunnistautuminen niissä palveluissa jotka sitä tukevat. Henkilötietoihin on yrityksemme sisällä pääsy seuraavilla toimijoilla:

 • Myynti- ja markkinointihenkilöstöllämme (noin 10 henkilöä)

Yhteistyökumppaneidemme tietojenkäsittelystä löydät lisää tietoa heidän tietosuojailmoituksistaan.

 

Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle sekä tiedon suojaus siirron yhteydessä

Henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle palveluntarjoajamme Mailchimpin USA:ssa sijaitseville palvelimille sähköpostilistamme toiminnan yhteydessä. Lisäksi markkinointitoiminnassa käytetään Dropboxia, minkä myötä osana palvelujen teknistä toteutumista henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle USA:han. Tiedonsiirron siirtoperusteena toimii yhtiöiden välille solmitut mallisopimuslausekkeet (Euroopan komission 2021 hyväksymät mallisopimuslausekkeet), joiden mukaan siirto toteutetaan ja joiden avulla varmistetaan tietojen asianmukainen ja lainmukainen suoja siirron yhteydessä.

 

Henkilötietojen käsittelyn kesto ja säilytyspaikka

Henkilötietoja säilytetään edellä kuvattujen palveluntarjoajien palvelimilla sekä yhtiön omistamilla fyysisillä kovalevyillä.

Suostumuksen perusteella kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröidyn suostumus ja käsittelyperuste ovat molemmat voimassa, ja suostumuksen poistamisen jälkeen tiedot poistetaan kuuden (6) kuukauden sisällä.

 

Automatisoitu päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automatisoidussa päätöksenteossa.

 

Rekisteröityjen oikeudet ja niiden käyttäminen

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet suhteessa tämän tietosuojailmoituksen alaiseen henkilötietoon:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin
 • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua
 • Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) tiettyjen vaatimusten täyttyessä
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tiettyjen vaatimusten täyttyessä
 • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa
 • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tiettyjen vaatimusten täyttyessä

Mikäli rekisteröity kokee, että hänen tietojaan on käsitelty lainvastaisesti, hänellä on myös oikeus tehdä käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on Suomen tietosuojaviranomainen, tietosuojavaltuutettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle maassa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa on.

Mikäli rekisteröidyllä on kysyttävää oikeuksistaan, hän voi olla yhteydessä Sijoitusasunnot.com Group Oy:n tietosuojayhteyshenkilöihin, joiden yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojailmoituksen lopusta.

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan suhteessa tämän tietosuojailmoituksen alaiseen henkilötietoonsa, rekisteröity voi olla yhteydessä osoitteeseen jerry.hietaniemi@sijoitusasunnot.com.

 

Henkilötietojen suojaamiseksi tehdyt tekniset ja organisatoriset toimenpiteet

Yhtiö on toteuttanut asianmukaiset organisatoriset toimenpiteet, mm. tietosuojan sisällyttäminen yhtiön toimintaan, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja yhtiön hallintatapaan, pääsyn on rajoittaminen vain niille nimetyille henkilöille, joiden pääsy tietoihin on tarpeellista heidän työtehtäviensä toteuttamisen kannalta, lukittujen tilojen, salasanojen ja virustorjunta- ja palomuuriohjelmistojen käyttö, henkilöstön kouluttaminen sekä muut asianmukaiset tietoturva- ja tietosuojatoimenpiteet.