1. Rekisterin pitäjä

JHS-Kiinteistöt Oy (”Sijoitusasunnot.com”)
Kanervakatu 9, 40630 Jyväskylä
vastausosoite
Y-tunnus: 2416852-9

2. Rekisterin nimi

Sijoitusasunnot.com –verkkopalvelun asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia käyttötarkoituksia varten:

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • Palvelun toteuttaminen
  • Asiakastapahtumien varmentaminen
  • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
  • Markkinointi
  • Analysointi ja tilastointi
  • Mielipide ja markkinatutkimukset
  • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

4. Rekisterin tietosisältö

Kerättävä informaatio liittyy välittömästi Verkkopalveluiden tuotantoon.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

rekisteröidyn yhteystiedot

rekisteröitymiseen käytetyt tunnistautumistiedot: käyttäjätunnus ja salasana
ikä, ammatti, sukupuoli, äidinkieli
asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (laskutus ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot)
asiakkaan antamat profilointi ja kiinnostustiedot
mahdolliset luvat ja suostumukset
mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus poistattaa kaikki tietonsa verkkopalvelun tietokannasta.
Tarkistus ja poistattamisoikeuden käyttämiseen liittyvät yhteydenotot on tehtävä kirjallisesti kohdassa 1 mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaiset tietolähteet Asiakasta koskien ovat:
Asiakkaalta saadut tiedot sopimuksesta/ tilauksesta, rekisteröitymisestä, puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

Henkilötietoja ei siirretä ulkopuolisille poislukien JHS-Kiinteistöt Oy:n henkilöstö ja juridiset yksiköt ja/tai palvelun tarjoamista varten tarvittavat kolmannet osapuolet.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti tallennetut tiedot:

Rekisteri ei sisällä manuaalisesti tallennettuja aineistoja.

Sähköisesti tallennetut tiedot:

Asiakastietojärjestelmän käyttämiseen ovat oikeutettuja ainoastaan ne valikoidut henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla, joilla suojataan JHS-Kiinteistöt Oy:n ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.