Kiinteistö osoitteessa Vapaudenkatu 48-50, 40100 Jyväskylä, joka toimii vakuutena sijoittajille